ترم اول-درس پنجم-آپشن

در حالت کال آپشن ( اختیار خرید)، خریدار یا دارنده قرارداد حق خرید سهام در قیمت مشخص در تاریخ انقضا را با پرداخت پرمیوم بدست می آورد و فروشنده می باید سهام را در همین قیمت ( بی توجه به قیمت بازار و به قیمتی که همان که روز اول توافق کردید که قیمت اعمال نامیده می شود ) به خریدار بفروشد.

در حالت پوت آپشن خریدار با پرداخت پرمیوم حق فروش سهام را در قیمت مشخص به فروشنده را بدست می آورد. در واقع فروشنده پوت مجبور است بی توجه به قیمت بازار سهام را با همان قیمت توافق شده روز اول ( قیمت اعمال) خریداری کند.

اگر این قرارداد بی ارزش شود کل زیان خریدار همان پرمیوم پرداختی است و کل سود فروشنده نیز همین پرمیوم است. استراتژی های مختلفی برای تولید درآمد و دریافت جریان نقد و همچنین کاهش ریسک با کمک قرادادهای آپشن وجود دارد.

تمرینات

  • از طریق سه سایت مختلف نسبت پرمیوم به قیمت دارایی پایه را برای کال و پوت آپشن بیت کوین، شاخص اس اند پی، و سهم ایران خوردرو بدست آورید.
salmanya ۱۱ آبان, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.