ترم دوم-درس سوم-آپشن

این درس کمی نسبت به درس های دیگر پیچیده تر است. به زودی متوجه خواهید شد که آپشن ها استراتژی های مختلفی دارند و بسیاری از آنها با اینکه ترکیبات متفاوتی از کال آپشن ها و پوت آپشن ها را استفاده می کنند، ریوارد و ریسک یکسانی دارند. دلیل این موضوع این است که قیمت کال آپشن ها و پوت آپشن ها به طور جدایی ناپذیری به هم و قیمت دارایی پایه لینک شده اند.

موضوع در تساوی کال-پوت به صورت زیر نشان داده می شود:

قیمت کال آپشن+ قیمت اعمال = ارزش آتی دارایی پایه+ قیمت پوت آپشن

 

ارزش آتی دارایی پایه بر اساس نرخ بهره و سود تقسیمی به صورت زیر تعدیل می شود:

ارزش آتی دارایی پایه = ارزش فعلی x(1+(بهره بدون ریسک)x(زمان تا سررسید به سال)) – سود تقسیمی

FV=C*(1+r*T/365)-d

 

قیمت کال آپشن + قیمت اعمال = ارزش آتی دارایی پایه + قیمت پوت آپشن

 

قیمت کال آپشن = قیمت پوت آپشن + (ارزش آتی دارایی پایه – قیمت اعمال)

 

(قیمت کال آپشن -+ قیمت پوت آپشن) + قیمت اعمال = ارزش آتی دارایی پایه

 

قیمت کال آپشن – قیمت پوت آپشن = ارزش آتی دارایی پایه – قیمت اعمال

تمرینات

  • این معادله را به صورت های دیگر بنویسید مثلا کال آپشن را به صورت جمع پوت آپشن و تفاضل ارزش آتی از قیمت اعمال- در آن صورت بررسی کنید چه زمانی قیمت کال آپشن و پوت آپشن یکی خواهد شد. همچنین بررسی کنید چگونه خرید کال معادل خرید پوت و خرید سهم خواهد شد.
  • این معادله را به صورت ارزش آتی= قیمت اعمال + قیمت کال – قیمت پوت بنویسید. حالا بررسی کنید خرید کال و فروش پوت با اعمال یکسان چه نتیجه ای دارد؟
  • این معادله را به صورت تفاضل قیمت آتی و قیمت فعلی بنویسید. بررسی کنید چگونه آپشن ها تابع مستقیم زمان و سود تقسیمی هستند.
salmanya ۲ آذر, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.