ترم دوم-درس نهم-آپشن

وارد سایت Good Calculator شوید، ملاحظه می کنید با دیتاهای (S=K=T=100 , r=4,V=50) قیمت بلک شولز ۱۰.۹۱ بدست می آید.

اکنون می خواهیم اثر تغییر هر یک از عوامل را در قیمت بلک شولز بررسی کنیم. اگر قیمت دارایی پایه به ۱۵۰ تغییر یابد قیمت بلک شولز به ۵۱.۸۴ تغییر می کند. این یعنی پنجاه درصد رشد سهام به ۴۰۰ درصد رشد پرمیوم منجر شد. حالت های دیگر را بررسی کنید. اکنون با همان دیتای اول قیمت اعمال را به ۸۰ تغییر دهید. قیمت پرمیموم کال آپشن به ۲۳.۲۲ می رسد. یعنی با کاهش بیست درصدی قیمت اعمال قیمت بلک شولز تقریبا دوبرابر شد. مجددا با داده های اول زمان تا سررسید را به ۵ روز تغییر دهید. ملاحظه می کنید قیمت پرمیوم یک پنجم می شود. این به دلیل از دست رفتن ارزش زمانی است و نشان می دهد صبر بی دلیل ریسک بزرگی برای معامله گران است. حال ولاتیلیتی و سود بدون ریسک را دوبرابر کنید. اثر هردوی آنها روی بلک شولز افزایشی است اما اولی افزایش شدید و دومی افزایشی کم. اکنون بیست دلار سود تقسیمی برای سهم در نظر بگیرید. ملاحظه می کنید قیمت بلک شولز کاهش می یابد. این تمرین ساده به شما اثر هریک از عوامل را نشان می دهد. همین عوامل را روی پوت آپشن بررسی کنید و برای خود یادداشت کنید.

تمرینات

  • از سایت https://cdn.ime.co.ir/ بخش اختیار معامله، پر معامله ترین کال آپشن و پر معامله ترین پوت آپشن سکه را انتخاب کنید و موارد بالا را روی آن پیاده کنید. تک تک موارد را دقیق و مفصل تحلیل کنید.
salmanya ۲ آذر, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.