ترم دوم-درس هفتم-آپشن

 برای محاسبه نوسان پذیری تاریخی مراحل زیر را طی می کنیم:

  • ابتدا به صفحه سهم در سایت tsetmc می رویم و اکسل قیمت تاریخی را دانلود می کنیم ( شکل شماره ۱)
  • در این اکسل فقط ستون تاریخ و ستون قیمت پایانی را نگه داشته بقیه را پاک می کنیم (شکل شماره ۲)
  • ستونی به اسم نوسان روزانه با فرمول مطابق شکل ۳ ایجاد می کنیم
  • مطابق تصویرسلولی در ستون F2 را با فرمول کادر قرمز ایجاد میکنید. اگر نوسان پذیری سه ماهه را می خواهید ۶۰ دیتای ستون D و اگر شش ماهه می خواهید ۱۲۰ دیتا وبرای یکساله ۲۴۰ دیتا انتخاب کنید ( می توانید از روی تاریخ هم چک کنید)- سپس مطابق کادر آبی فرمول نویسی کنید. نتیجه حاصل نوسان پذیری شما را نشان می دهد.

تمرینات

  • نوسان پذیری سه ماهه تاریخی خودرو را حساب کنید و با دیتای سایت ریسکاو مقایسه کنید.
  • نوسان پذیری تاریخی بیت کوین و اتریوم را از سرچ درگوگل و نوسان پذیری تاریخی شاخص اس اند پی را از سایت یاهو محاسبه کنید.
salmanya ۲ آذر, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.