ترم سوم-درس ششم-آپشن

ضریب پوشش ریسک رو (RHO) حساسیت ارزش آپشن نسبت به بازدهی مورد انتظار یا سود بانکی را بررسی می کند. هرچه قیمت دارایی پایه و زمان باقی مانده تا سررسید بیشتر باشد مقدار رو بیشتر است. مثلا اگر این عدد از سه و نیم به چهار و نیم تغییر یابد مقدار رو به ما می گوید که اپشن چقدر تغییر می کند.

تمرینات

  • روی کال آپشن و پوت آپشن پرمعامله سکه مقدار رو را حساب کنید. برای این محاسبه از تمام بازدهی های مورد انتظار ممکن استفاده کنید ( سود بانکی، تورم، تورم انتظاری، نرخ بهره اوراق) و سپس نتایج را باهم مقایسه کنید. حال این مقادیر را روی محور رسم کنید ( محور افقی بهره بر اساس هر مورد، محور عمودی مقدار رو) حال بررسی کنید در دوران تورمی و رکودی باید با آپشن ها چه کرد!

salmanya ۳ آذر, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.