ترم سوم-درس چهارم-آپشن

تتا رابطه بین زمان و ارزش آپشن را بررسی می کند. در واقع تتا همان ارزش زمانی آپشن را اندازه گیری می کند زیرا ارزش ذاتی با زمان تغییر نمی کند بلکه با دارایی پایه تغییر می کند. هرچی اپشن به زمان سررسید نزدیک می شود تتا به شدت منفی می شود. هرچه به زمان سررسید نزدیک می شویم ارزش زمانی به سمت نابودی می شود. در واقع تتا سرعت نابودی ارزش زمانی را نشان می دهد.

تمرینات

  • پرمعامله ترین آپشن را از یک صندوق با دو زمان سررسید انتخاب کنید. تتای هر دو را محاسبه کنید. حال شروع کنید به کاهش زمان تا سررسید در ماشین حساب برای هر دو این حالت ها و اثر آن را روی خروجی محاسبه کند و با دلتا مقایسه کنید. قیمت اعمال را مساوی قیمت سکه قراردهید و دلتا را در هر دوحالت حساب کنید. ببینید آیا سرعت تغییر تتا با کاهش پونزده روزه زمان، سه ماه مانده به سررسید یا یک ماه مانده به سررسید یکی است؟

salmanya ۳ آذر, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.