از چه کسی آموزش میبینید

این روزها هرکسی که چند ماه است دربازار فعال شده اقدام به آموزش مفاهیمی می کند که به هیچ وجه آن را عمیق یاد نگرفته است. خیلی مهم است که از چه کسی آموزش می بینید:

سلمان یزدانی

- مدیر ابزارهای مشتقه کارگزاری پیشرو

- هم بینیانگذار استارت آپ ریسکاو

- موسس آموزشگاه مالی پیشروان مالی

- دکترای ریاضی مالی و تحلیلگر تخصصی بازارهای مالی و آپشن
بازار مشتقه