می تونی بحث درباره پادکست ماجرای آپشن -اپیزود دوم: اختیار فروش تبعی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!