ثبت نام در دوره ها

خیلی مهم است چگونه و از چه کسی آموزش میبینید.

تلگرام

yazdanisalman@

اینستاگرام

dr.salmanyazdani

ایمیل

salmanyazdani@gmail.com

لینکدین

https://www.linkedin.com/in/salmanyazdani

ثبت نام در خبرنامه