یک استراتژی معاملاتی روش خرید و فروش در بازار است که در آن تمامی تصمیماتی که توسط معامله گر گرفته می شود از قبل مشخص شده باشد. (مرجع) . برای استراتژی معاملاتی تعاریف و مفاهیم زیادی می توان بیان کرد اما به نظر من که سالهاست به تدریس استراتژی معاملاتی می پردازم بهترین راه یادگیری آن این است که مستقیما به بیان مزایای آن بپردازیم. تصویر زیر یکی از زیباترین و سریع ترین آموزش های ممکن در این زمینه است: