ترم اول-درس دوم-آپشن

آپشن سهام قرار دادی است که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند تا مقدار معینی سهام مشخص را در قیمت ثابتی و در بازه زمانی مشخص معامله کند.

دو دسته اصلی آپشن وجود دارد:

اختیار خرید یا کال آپشن (Call Option)

اختیار فروش یا پوت آپشن (Put Option)

اختیار خرید به دارنده (Holder) آن اجازه می دهد ( اجبار نمی کند ) که سهام را در قیمتی از پیش مشخص شده و در بازه زمانی مشخص بخرد. در مقابل اختیار فروش به دارنده آن اختیار می دهد که سهام را در قیمتی از پیش مشخص شده و در بازه زمانی مشخص بفروشد. این ویژگی ها جایگاه خریدار و فروشنده آپشن را از سایر ابزارهای مالی متمایز می کند.

تمرینات

  • قرارداد اختیار خرید مثل یک قراداد قولنامه است، درباره این بحث کنید که در زمان انعقاد قولنامه خرید منزل و خریدارو فروشنده در روز امضای قرارداد و روز نهایی ( سررسید) چه اختیارات و چه تعهداتی دارند. کدام می تواند پای میز معامله نهایی نیاید

     اختیار فروش مثل قرارداد فروش محصول کشاورزی است به قیمت خاصی در فصل برداشت. بحث کنید در چه صورت کشاورز خوشحال خواهد شد؟ ریزش قیمت ها یا افزایش قیمت ها؟

salmanya ۹ آبان, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.