ترم اول-درس چهارم-آپشن

فروشنده آپشن که او را رایتر (writer) آپشن نیز می نامیم، در واقع روی آپشن موقعیت فروش (شورت سلینگ) باز می کند. به عنوان فروشنده قراداد آپشن، در سررسید یا قبل آن ( برای آپشن آمریکایی) شما مجبورید تمام شرایطی که از ابتدا قبول کردید اجرا کنید.

این شرایط را نوع آپشنی ( اختیار خرید یا اختیار فروش) که معامله کردید تعیین می کند. اینجا اختیار با خریدار است که شما را مجبور به اجرا کند یا نه. پرمیومی که دریافت کردید در واقع پاداشی است که برای پذیرفتن این اجبار دریافت می کنید.

تمرینات

  • درباره فروش استقراضی تحقیق کنید.
  • فیلم بیگ شورت داستان چه چیزی را در بازارهای مالی روایت می کند؟
  • مفهوم نکول در حقوق تجارت چیست؟در قوانین ایران برای نکول کننده آپَشن چه جرایمی درنظر گرفته اند؟
  •  
salmanya ۹ آبان, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.