ترم دوم-درس هشتم-آپشن

در سه درس قبلی مطالب سنگینی درباره عوامل موثر بر قیمت گذاری آپشن ها ذکر کردیم. در این درس میخواهیم این موارد را برای شما ساده تر کنیم. در سایت www.tse.ir پایین صفحه، ماشین حساب ارزش گذاری را پیدا کنید و حساب ارزش گذاری را انتخاب کنید.

در بخش جستجوی نماد، پرمعامله ترین آپشن امروز را انتخاب کنید. ملاحظه می کنید بخش های نوع قراداد، قیمت دارایی پایه، زمان باقی مانده تا سررسید، قیمت اعمال به صورت خودکار پر می شود. برای نرخ بازدهی مورد انتظار باید عددی انتخاب کنیم که هم سود ببدون ریسک و هم تورم را پوشش دهد. مثلا می توانید عدد ۳۰ را انتخاب کنید. برای سود تقسیمی به سراغ اطلاعات کدال بروید و بررسی کنید سهم شما پارسال چند درصد سود تقسیم کرده است. سپس این درصد را ضربدر ای پی اس امسال سهم کنید و عدد حاصل را در بخش سود نقدی بنویسید. برای نوسان پذیری تاریخیاز شش ماه و از اموزش درس قبل استفاده کنید. اکنون قیمت بلک شولز حاصل را با قیمت پرمیوم روی تابلو مقایسه کنید.

تمرینات

  • یک آپشن دیگر انتخاب کنید. از روی اطلاعات صفحه آپشن بخش های نوع قراداد، قیمت دارایی پایه، زمان باقی مانده تا سررسید، قیمت اعمال را خودتان حساب کنید. سپس نماد را در ماشین حساب وارد کنید و با مقادیر خودکار چک کنید. با توجه به شرایط فعلی بازدهی مورد انتظار را بدست آورید. سود تقسیمی سهم را پیدا کنید. نوسان پذیری را نیز با کمک اکسل نوسان پذیری تاریخی محاسبه کنید. اکنون قیمت بلک شولز را بدست آوردید. این قیمت را با قیمت پرمیوم مقایسه کنید. چه نتیجه ای میگیرید؟ حال قیمت بلک شولز را با نرخ بازدهی مورد انتظار کمتر و بیشتر و نوسان پذیری بیشتر و کمتر مقایسه کنید. از تب نوسان پذیری ضمنی این مقدار را بدست آورید. فایل derivagem را از سایت دانلود و با این ماشین حساب مقایسه کنید. فایلی تصویری برای استفاده از این اکسل تهیه کنید. بررسی کنید فرمول بلک شولز چیست!
salmanya ۲ آذر, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.