ترم سوم-درس دوم-آپشن

گریکس آپشن یا یونانی ها در اختیار معامله برای آشنایی معامله گران با مجموعه ای از ریسک فاکتورهای سبد یا پرتفولیو طراحی شده اند. در این بخش با برخی ازین نمادها و نحوه محاسبه آنها همچنین کاربرد آن ها آشنا می شوید. دلیل نامگذاری این اسم این است که هرکدام از این عوامل با یک حرف یونانی نمایش داده می شود.

 
  • برای پوت آپشن دلتا عددی بین منفی یک تا صفر است. هرگاه قیمت دارایی پایه زیر قیمت اعمال برسد و در سود رود، دلتا به سمت منفی یک حرکت خواهد کرد.این یعنی ازینجا به بعد با کاهش قیمت دارایی پایه قیمت آپشن بیشتر تغییر خواهد کرد. آپشن at the money معمولا دارای دلتای ۰.۵ است. به طور معادل، دلتا را می توان احتمال آن دانست که یک اختیار معامله در نهایت در سود (In the money) بسته شود.

تمرینات

  • پرمعامله ترین کال و پوت آپشن را از سکه ها انتخاب کنید. دلتای هر دو را محاسبه کنید. حال قیمت سکه را یک ملیون تومان افزایش و کاهش دهید و اثر آن را روی خروجی محاسبه کند و با دلتا مقایسه کنید. قیمت اعمال را مساوی قیمت سکه قراردهید و دلتا را در هر دوحالت حساب کنید. دلتای بالاترین اعمال و کمترین اعمال را محاسبه کنید. حال سکه را دو ملیون تومان افزایش و کاهش دهید. از مقایسه با قیمت بلک شولز و دلتا چه نتیجه ای میگیرید؟ می توانید نمودار دلتا در برابر قیمت سکه را رسم کنید؟

salmanya ۲ آذر, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.